Diensten

Bouwkundig ontwerp en tekenwerk
Wij maken samen met u een ontwerp voor verbouwing of nieuwbouw. Wij zorgen dat het nieuw te realiseren bouwproject optimaal tot zijn recht komt, afgestemd op u wensen en eisen.
Hierna zullen wij u wensen dan ook omzetten in reële bouwkundige tekeningen.

Wij werken tevens voor diverse architecten, waarbij wij na ontwerp de bouwkundige bestektekening verzorgen.

Aanvraag omgevingsvergunning
Wij doen voor of met u de check of u wel of niet een omgevingsvergunning nodig heeft.
Indien u wel een omgevingsvergunning nodig heeft, kunnen wij het gehele traject verzorgen van tekening tot constructieberekening met alle bijbehorende onderdelen.

Technische omschrijving
Bijhorend bij een bouwkundige tekening kunnen wij voor u een technische omschrijving maken. In een technische omschrijving worden de wensen en eisen van de opdrachtgever vastgelegd.
Hierdoor is het mogelijk om vergelijkende offertes aan te vragen en voor de uitvoerende partij is het eenvoudig te bepalen aan welke eisen hij moet voldoen.

Kostenraming
Het realiseren van een kostenraming is de voorfase van de calculatie. In deze fase zijn de definitieve wensen vaak nog niet geheel bekend, maar is het belangrijk de te verwachten kosten reeds in kaart te brengen. Voor de kostenraming zijn schetsplannen vaak al voldoende om een reëel beeld te krijgen. Ook een opname ter plaatse kan voldoende zijn voor een kostenraming.

Calculaties voor renovatie en nieuwbouw
Voor diverse gerenommeerde aannemers in de regio maken wij calculaties voor zowel nieuwbouw als renovatie. Voor beide disciplines zijn dit vaak calculaties voor aanbesteding, maar ook calculaties in een bouwteam of één op één.

De calculatie worden afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever uitgevoerd in Excel of Ibis Trad

Begeleiding van renovatie-, onderhoud en verbouwprojecten
Het realiseren van verbouwprojecten, of dit gaat over onderhoud of een uitbreiding brengt veel verschillende disciplines met zich mee. Met deze verschillende disciplines zijn wij zeer goed bekend.
Vanaf de voorfase kunnen wij u bijstaan bij het realiseren van de plannen, het maken van de werkomschrijving en het zoeken van de juiste aannemer.
Wij splitsen de werkzaamheden meestal op in een voorfase en een uitvoeringsfase. Afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever kunnen wij het hele bouwproces coördineren. Ook het wekelijks controleren van de werkzaamheden en overleg met de opdrachtgever en aannemer kan al voldoende zijn om een goede grip te houden op de werkzaamheden en de kosten.

Op onze referentielijst kunt u zien voor welke projecten c.q. opdrachtgevers wij reeds de begeleiding gedaan hebben.