Omgevingsvergunning

Aanvraag omgevingsvergunning

Per 1 oktober 2010 is de nieuwe WABO van kracht gegaan. Door deze nieuwe wet is het in sommige gevallen niet meer nodig om een vergunning aan te vragen. Waar het bij andere gevallen vereenvoudigd is om diverse aanvragen samen in te dienen, zoals bouwvergunning, reclame vergunning, milieuvergunning.

Wij doen voor u of met u de check of u wel of niet een omgevingsvergunning nodig heeft.
Indien u wel een omgevingsvergunning nodig heeft, kunnen wij het gehele traject verzorgen van tekening tot constructieberekening met alle bijbehorende onderdelen.

check de site voor meer info: https://www.omgevingsloket.nl/