Bouwkundig ontwerp en tekenwerk

Bouwkundig ontwerp en tekenwerk

Wij maken samen met u een ontwerp voor verbouwing of nieuwbouw. Wij zorgen dat het nieuw te realiseren bouwproject optimaal tot zijn recht komt, afgestemd op u wensen en eisen.
Hierna zullen wij u wensen dan ook omzetten in reële bouwkundige tekeningen.

Dit traject gebeurt in diverse fasen:

–  Ontwerp schets in nauw overleg met de opdrachtgever.
–  Hierbij komen de verschillende onderdelen aan bod. Eerst uiteraard de vorm van het te realiseren bouwwerk,
‘   maar ook afwerkingen, elektra en verwarming zullen indien wenselijk hierbij aan bod komen.
–  Overleg met constructeur voor het constructief ontwerp
–  Vooroverleg met de betreffende gemeente
–  Definitief ontwerp
–  Aanvraag welstand en/of omgevingsvergunning

Wij werken tevens voor diverse architecten, waarbij wij na ontwerp de bouwkundige bestektekening verzorgen.

Op onze referentielijst kunt u zien voor welke projecten wij reeds gerealiseerd hebben.